Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy

Facebook

 

 

 

Polecamy

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
 

Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 120,00 zł / 247,00 zł

Zamów
Najlepsi eksperci
Niski koszt udziału
Dogodny dojazd

Konferencja: Prawo Zamówień Publicznych.

Stan obecny i kierunki zmian.

 

21 listopada 2014 r., Hotel Gromada – Warszawa Lotnisko


 

Konferencja Prawo Zamówień Publicznych. Stan obecny i kierunki zmian odbyła się 21 listopada 2014 r. w Hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie. Celem konferencji była analiza aktualnego stanu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych oraz perspektyw jego zmian w związku z implementacją nowych dyrektyw UE.

 

Motywem przewodnim konferencji były:

 • rocznica uchwalenia i wejścia w życie ustawy z 1994 roku o zamówieniach publicznych
 • uchwalenie w 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych
 • przyjęcie w lutym 2014 roku przez organy Unii Europejskiej trzech dyrektyw w zakresie zamówień publicznych

 

Zakres tematyczny:

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie zp
 • Granice dopuszczalnych zmian umowy o zp
 • Zasada uczciwej konkurencji w pzp
 • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w pzp
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w systemie zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej i system organów je realizujących
 • Nowe tendencje w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców – stosowanie zasady proporcjonalności
 • Dostęp do dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Umowy o zamówienie publiczne – stan obecny, stan przyszły

 

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy:

 • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
 • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
 • przedstawicieli firm startujących w przetargach
 • wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.